Resultaten van veiligheidshuizen

Resultaten van veiligheidshuizen

een inventarisatie en evaluatie van beschikbaar onderzoek

Samenvatting

Het beleid ‘Justitie in de buurt nieuwe stijl’ trad in werking in 2004. In 2005 vingen de eerste ‘veiligheidshuizen’ hun werkzaamheden aan. Per december 2009 bestaat er een landelijk dekkend netwerk van 45 veiligheidshuizen. Voor de huidige researchsynthese zijn alleen onderzoeken relevant naar veiligheidshuizen die werken onder het beleid ‘Justitie in de buurt nieuwe stijl’. Zowel op landelijk als op lokaal niveau zijn diverse onderzoeken naar en in veiligheidshuizen uitgevoerd. De beleidsdirectie wil, door middel van een researchsynthese, een overzicht en wetenschappelijke beoordeling van de ervaringen die in deze zes jaar zijn opgedaan. Het onderzoek richt zich met name op veiligheidshuizen die minimaal twee jaar bestaan. Inhoudelijk dienen minimaal zes gangbare en relevante thema’s/ onderwerpen van de veiligheidshuizen in de analyse te worden betrokken, waaronder in ieder geval jeugd, veel­plegers en huiselijk geweld. De bedoeling is dat het onderzoek de gestelde vragen beantwoordt op basis van een kritische beschouwing van de gehanteerde methoden en technieken van de eerdere onderzoeken en de onderbouwing van de conclusies.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Resultaten van veiligheidshuizen
  3. Voorwaarden voor resultaten
  4. Evaluatie van het onderzoek
  5. Concluderende opmerkingen en lessen voor de toekomst
Aangehaalde literatuur
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rovers, B.
Organisatie(s):
BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Den Bosch
Uitgever:
BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-808169-3-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek
Telefoon:
073 6232993
Fax:
073 6238027
E-mailadres:
info@btvo.nl
Website:
www.btvo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Veiligheidshuizen
Projectnummer:
1951
Operationele status:
Afgerond