Het tijdelijk verlaten van de inrichting

Detentie en reclassering / Ontvluchting

Het tijdelijk verlaten van de inrichting

Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassing? Wat zijn de risico’s? En hoe verhoudt het huidige officiële beleid zich tot de praktische uitvoering?

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De verlofregeling en procedure
  3. Methodologisch kader, opzet en uitvoering van het onderzoek
  4. De verlofpraktijk in aantallen
  5. De verlofpraktijk
  6. Verlofproblemen onder de loep
  7. Conclusies 

Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1: Jurisprudentie
Bijlage 2: Verlofcasussen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelissen, P.Ph., Schreurs, M.L.J.J., Smeets, B.F.C.
Organisatie(s):
WODC, Nelissen Onderzoek & Advies
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Nelissen Onderzoek & Advies
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-811137-1-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nelissen Onderzoek & Advies
Telefoon:
043 3252287
E-mailadres:
nelissen@hccnet.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Verlofbeleid van gedetineerden
Onderzoeker(s):
Nelissen, P.Ph.
Projectnummer:
1265
Operationele status:
Afgerond