Evaluatie verplichte aangiften strafbare feiten in de tbs

Evaluatie verplichte aangiften strafbare feiten in de tbs

Samenvatting

Naar aanleiding van een incident in tbs-kliniek de Kijvelanden is, op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een regeling ingevoerd waarbij klinieken verplicht zijn aangifte te doen van strafbare feiten gepleegd door tbs-gestelden. Vanuit de tbs-klinieken wordt aangegeven dat deze regeling belemmerend (ongewenste neveneffecten) werkt bij de behandeling van tbs-gestelden. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: 'In hoeverre wordt de gewijzigde regeling van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt) uitgevoerd zoals beoogd en wat zijn hiervan de directe gevolgen?'.

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Voorwoord

  1. Samenvatting en conclusies
  2. Inleiding
  3. Onderzoeksverantwoording
  4. Achtergrond en actuele ontwikkelingen gewijzigde regelgeving
  5. Implementatie regelgeving binnen de klinieken
  6. Beoordeling regelgeving op helderheid en uitvoerbaarheid
  7. De uitvoering van de regelgeving
  8. Beoordeling regelgeving
  9. Uitvoering regelgeving bij de politie en OM
  10. Analyse aangiftecijfers
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jong, B.J. de, Burik, A.E. van
Organisatie(s):
Van Montfoort, WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie verplichting tot aangifte door tbs-kliniek van eenvoudige mishandeling
Projectnummer:
1930
Operationele status:
Afgerond