Op doel?

Criminaliteit en delicten / Voetbalvandalisme

Op doel?

evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

Samenvatting

Op 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) in werking getreden, ook wel bekend als de Voetbalwet. Doel van de wet is het voorkomen van een herhaling van ernstig overlastgevend gedrag.
De centrale vraag voor dit onderzoek luidt als volgt: Wanneer en onder welke omstandigheden wordt de Wet MBVEO succesvol toegepast en wanneer niet, waarom is dat het geval en kunnen op basis van die verklaringen - wat betreft de aanpak van voetbalvandalisme mede naar aanleiding van de ervaringen in Engeland en Wales - oplossingsrichtingen worden geformuleerd voor knelpunten bij de aanpak van ernstige overlast? 

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Onderzoeksvragen en -aanpak
  2. Wet MBVEO
  3. Overige bevoegdheden
  4. Werking en praktijk
  5. Engeland en Wales
  6. Conclusies en oplossingsrichtingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sibma, A., Struiksma, N., Beswerda, E., Woestenburg, N.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Voetbalwet
Projectnummer:
2255
Operationele status:
Afgerond