Wat niet weet, wat niet deert

Wat niet weet, wat niet deert

een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk

Samenvatting

Dit is het vervolgonderzoek op de literatuurstudie/knelpuntenanalyse, waarin de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in de praktijk centraal staat. Op deze wijze vormen de beide delen van de evaluatie gezamenlijk een wetsevaluatie waarin aandacht is geschonken aan theorie, literatuur en praktijk. Anders dan het knelpuntenonderzoek is dit evaluatieonderzoek empirisch georiƫnteerd. Onderzocht wordt of de knelpunten zich in de praktijk daadwerkelijk voordoen. Bovendien wordt beschreven hoe de informatie-uitwisseling verloopt en wat partijen zich daarbij voorstellen. De twee casestudies hebben betrekking op: een veiligheidshuis en een project behandel- en woonvoorziening binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding, vraagstelling en onderzoeksaanpak
  2. De Wet bescherming persoonsgegevens
  3. Beschrijvingskader
  4. Ervaringen van organisaties
  5. Opinies van organisaties
  6. Burgers over geschilbeslechting
  7. Het casestudyonderzoek
  8. Slotbeschouwing
Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H.B., Jong, P.O. de, Sibma, A., Visser, F.W., Herweijer, M., Klingenberg, A.M., Prakken, H.
Organisatie(s):
WODC, Pro Facto
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto, Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - 2e fase
Projectnummer:
1382B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie