De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing

Samenvatting

Over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die op 1 september 2009 in werking is getreden, worden in het parlement regelmatig kritische vragen gesteld. Bij de evaluatie zal aandacht worden besteed aan de bijdrage die de wet levert aan opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit; de vraag welke risico’s de wet oplevert voor ongerechtvaardigde inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en welke maatregelen zijn genomen om deze te beschermen; op welke wijze de wet bijdraagt aan de efficiënte inzet van schaarse capaciteit bij de opsporingsdiensten.
In 2014 is een Engelse vertaling van dit rapport gepubliceerd (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens - een inleiding
  2. Communicatie op afstand, ontwikkelingen en gevolgen
  3. De wetsgeschiedenis en Europese regelgeving inzake de bewaarplicht van verkeersgegevens
  4. Het bewaren en beveiligen van de gegevens in de praktijk
  5. Het gebruik van historische verkeersgegevens in de praktijk
  6. Het gebruik van historische verkeersgegevens in cijfers
  7. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Odinot, G., Jong, D. de, Bokhorst, R.J., Poot, C. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-946236-041-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 310
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
Projectnummer:
2203
Operationele status:
Afgerond