Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Een evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van de invoering van het geregistreerd partnerschap en de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht inzicht te verkrijgen in het functioneren van het huidige relatierecht. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de vraag of zich knelpunten voordoen die het goed functioneren van de wetgeving in de weg staan. In de tweede plaats is het van belang welke rol het geregistreerd partnerschap naast het opengestelde huwelijk vervult.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Inleiding
Deel 1 - Totstandkoming en doelstellingen van de wetgeving
Deel 2 - Het nationaal juridisch perspectief
Deel 3 - Het internationaal juridisch perspectief
Deel 4 - Het sociologisch perspectief
Conclusies
Samenvatting
Summary
Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Jansen, M., Schrama, W.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.429

Bestelinformatie

Adres:
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht
Telefoon:
030 2537153
Fax:
030-2537203
E-mailadres:
privaatrecht.secretariaat@uu.nl
Website:
www.law.uu.nl/priv

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie 'Wet openstelling huwelijk' en van het geregistreerd partnerschap
Onderzoeker(s):
Boele-Woelki, K.
Projectnummer:
1344
Operationele status:
Afgerond