Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Samenvatting

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) is op 1 mei 1995 in werking getreden. In het onderzoek moet worden bezien of de huidige regelgeving bij echtscheiding (zowel in de WVPS, de PSW als in het BW) nog doeltreffend is. Het betreft hier een Kamertoezegging (Handelingen II, 5 april 2005, p. 68-4301, bevestigd in een brief van Minister SZW aan TK dd. 30 juni 2005). De wettelijke regelingen zijn tot stand gekomen voordat het nabestaandenpensioen in pensioenregelingen op grote schaal werd omgezet van opbouwbasis naar risicobasis. De vraag die in dit onderzoek beantwoordt wordt is of het doel van de wet bereikt is.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Theoretische achtergrond
  3. Ontwikkeling van de WVPS
  4. Ontwikkelingen na invoering van de WVPS
  5. De WVPS in de praktijk
  6. Meningen over redelijkheid en billijkheid
  7. Knelpunten en potentiƫle oplossingen
  8. Conclusie

Literatuur
Lijst met afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kok, L., Sluis, J. van der, Hollanders, D., Witte, I., Zonnenberg, L. (medew.), Zult, D. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, SEO Economisch Onderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO economisch onderzoek
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-6733-394-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet pensioenverevening bij echtscheiding (WVPS)
Onderzoeker(s):
Kok, L.
Projectnummer:
1422
Operationele status:
Afgerond