De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

Detentie en reclassering / Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Samenvatting

De tijdelijke instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is per 1 april 2001 in werking getreden. Aan de instellingswet is vooralsnog een beperkte geldingsduur van 4 jaar meegegeven. Per 1 april 2005 vervalt de wet. Doel van het onderzoek is bouwstenen te leveren voor besluitvorming over het voortbestaan en de taken van de RSJ na 1 april 2005.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
L√ľnnemann, K., Rayer, C.
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.049

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Projectnummer:
1080
Operationele status:
Afgerond