Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Samenvatting

In hoeverre voldoet de Wet veiligheidsregio's in de praktijk aan de verwachtingen wat betreft het functioneren van het stelsel (de realisatie van de aannames over het bijdragen aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie) en hoe ervaren actoren dat?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrond
 3. Beleidstheorie
 4. Verwachtingen over de werking van de wet
 5. Tussenconclusie over de beleidstheorie
 6. Ontwikkelingen sinds inwerkingtreding van de Wvr
 7. Operationele prestaties van de veiligheidsregio's
 8. Functioneren en ervaringen (I) - bestuurlijke aansturing
 9. Functioneren en ervaringen (II) - schaalgrootte
 10. Functioneren en ervaringen (III) - organisatie
 11. Functioneren en ervaringen (IV) - uitvoering
 12. Functioneren en ervaringen (V) - financiering
 13. Functioneren en ervaringen (VI) - nationale aspecten
 14. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veldhuisen, A. van, Hagelstein, R., Voskamp, I., Genderen, R. van
Organisatie(s):
Andersson Elffers Felix, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Andersson Elffers Felix
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Andersson Elffers Felix
 
Postbus 85198
 
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030 2363030
E-mailadres:
mail@aef.nl
Website:
www.aef.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet veiligheidsregio's
Projectnummer:
2135
Operationele status:
Afgerond