Wegenverkeerswet 1994

Civiel recht en civiel proces / Wegenverkeerswet

Wegenverkeerswet 1994

Evaluatie van de wijzigingen 1998

Samenvatting

In welke mate maken politie, officieren van justitie en rechters gebruik van de nieuwe mogelijkheden in de Wegenverkeerswet, en is dit zoals beoogd door de wetgever? Wat zijn de eventuele knelpunten en hoe zouden deze opgelost kunnen worden? De belangrijkste resultaten en conclusies zijn de volgende: Het aantal ingevorderde rijbewijzen wegens ernstige snelheidsovertredingen is sterk gestegen. Politie en Openbaar Ministerie beoordelen de nieuwe invorderingsregeling als goed uitvoerbaar en kennen deze een belangrijke signaalwerking toe. Er bestaat enige twijfel over de toegevoegde waarde van het hogere strafmaximum voor het veroorzaken van een ongeval en de toevoeging van de strafverzwarende grond van excessieve snelheidsovertreding.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Vervolging en berechting
  3. InvorderingenĀ 

Summary
Bijlagen
1. Stand van afdoening en registratie
2. Belangrijkste wijzigingen in 1998 in de Wegenverkeerswet 1994
3. Vragenlijst interviews
4. Geraadpleegde deskundigen
5. Afkortingenlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Molenaar, D.E.G., Groen, P.P.J., Mein, A.G., Wartna, B.S.J., Blom, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Onderzoek en beleid 217
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.995

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wetswijziging Wegenverkeerswet 1994
Projectnummer:
01.015
Operationele status:
Afgerond