Het functioneren van de WUID in de praktijk

Migratie en integratie / Identiteitsonderzoek

Het functioneren van de WUID in de praktijk

Evaluatie van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Samenvatting

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Deze wetswijziging strekte ertoe politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders in het kader van hun taakuitoefening de bevoegdheid toe te kennen burgers om inzage in het identiteitsbewijs te vragen. Het doel van deze nieuwe wetgeving is het verschaffen van een instrument om de handhaving en het toezicht door de overheid over de gehele linie te ondersteunen en te versterken. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
In welke mate draagt de in de wet neergelegde identificatieplicht bij aan een versterking van de rechtshandhaving en het toezicht in openbare ruimtes door ondersteuning van de taakuitoefening van opsporingsambtenaren en toezichthouders?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Bedoeling en implementatie van de wet
  3. De toepassing van de wet
  4. Het aantal processen-verbaal en het procesverloop
  5. interactie handhavingsbeleid en uitvoering (vijf casussen)
  6. Redelijke taakuitoefening, leeftijdsgrens, klachten en agressie
  7. De toegevoegde waarde van de wet
  8. Conclusies
Bijlagen
A. Onderzoeksverantwoording
B. Literatuurlijst
C. Lijst met gebruikte afkortingen
D. Vragenlijsten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Everwijn, H., Jongebreur, W., Lolkema, P.
Organisatie(s):
WODC, Significant
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet op de uitgebreide identificatieplicht
Projectnummer:
1646
Operationele status:
Afgerond