Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving

Civiel recht en civiel proces / Wegenverkeerswet

Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving

Samenvatting

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen:

  1. Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij het vaststellen van strafmaxima,
  2. Welke verschuivingen zijn daarbij eventueel waarneembaar in de loop der tijd,
  3. Is ter zake een verschil waarneembaar tussen commune misdrijven en delicten uit bijzondere strafwetten, en
  4. Kunnen er door de veranderingen in de loop der tijd inconsistenties worden aangewezen in het stelsel van wettelijke strafmaxima?

Inhoudsopgave

Inleiding
De Wegenverkeerswetgeving
De Opiumwet
De Milieuwetgeving
De Wet wapens en munitie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Arps, F., Sennef, A., Heemskerk, H., Roos, Th.A. de
Organisatie(s):
Universiteit Leiden, Katholieke Universiteit Brabant - Vakgroep Strafrecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving
Projectnummer:
EWB/0000
Operationele status:
Alleen publicatie