Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging

Samenvatting

Deze rapportage behelst een verslag van de bevindingen van het ten behoeve van de MDW-werkgroep 'vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' gehouden onderzoek naar de mogelijke knelpunten bij vergunningverlening aan bedrijven en naar de mogelijkheden van optimalisering van het vergunningverleningsproces.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Werkwijze bij vergunningverlening
  3. Voorfase bij vergunningverlening
  4. Feitenmateriaal
  5. Bedrijfsleven case-study
  6. Expertpanels overheden en bedrijfsleven
  7. Aanvullende enquĂȘte bedrijven
  8. Resultaten Pilot-Project-Waddenzee 1995
  9. Analyse en oplossingsrichtingen
  10. Tot slot

Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Ingenieursbureau Oranjewoud, WODC
Plaats uitgave:
Heerenveen
Uitgever:
Ingenieursbureau Oranjewoud
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging
Projectnummer:
EWB/0002
Operationele status:
Alleen publicatie