Samen sterk met maatwerk

Staats- en bestuursrecht / Ruimtelijke ordening

Samen sterk met maatwerk

Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht

Samenvatting

Het onderzoek bouwt voort op een onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechtshandhaving dat door de Vrije Universiteit is verricht voor het ministerie van VROM. Daarin is geconstateerd dat er verschillende ambtelijke/bestuurlijke samenwerkingsvormen bestaan op het vlak van de handhaving van het milieurecht. De in dat onderzoek verkregen kennis en inzichten omtrent succes en falen in bedoelde samenwerkingsvormen worden in het onderhavige onderzoek verdiept. Tevens is het onderzoeksterrein uitgebreid tot het ruimtelijk bestuursrecht.

Inhoudsopgave

Afkorting

  1. Inleiding
  2. Het wettelijk handhavingssysteem
  3. Opzet van het empirische onderzoek
  4. Handhavingstekort
  5. De organisatie van de handhaving in de praktijk
  6. Samenwerking bij de handhaving
  7. Samenwerking op maat

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Blomberg, A.B., Michiels, F.C.M.A. (medew.)
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Samen sterk met maatwerk
Projectnummer:
EWB/0005
Operationele status:
Alleen publicatie