Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende informatisering van de samenleving. Daarbij gaat het vooral om grondrechten betreffende informatie- en communicatievrijheid en privacy. In de Nederlandse Grondwet zijn dat art. 7 (vrijheid van meningsuiting), art. 10 (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), art. 12 (huisrecht) en art. 13 (brief-, telegraaf- en telefoongeheim). Als landen waarvan iets te leren is m.b.t. de aanpassing van grondrechten en de formulering van nieuwe grondrechten zijn gekozen Zweden, Duitsland, Frankrijk en Belgiƫ als landen in de traditie van de rechtsstaat -met een sterke rol voor de wetgever - en de Verenigde Staten en Canada, twee landen in de traditie van vooral de 'rule of (common) law', waarin de rechtsvorming door de rechter erg belangrijk is. Op basis van de onderlinge vergelijking van deze landen worden relevante overeenkomsten en verschillen aangegeven die mogelijk inspiratie kunnen opleveren bij de formulering of herformulering van grondrechten in de Nederlandse grondwet.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding: doelstelling, onderzoeksvragen, methode
  2. Zweden
  3. Duitsland
  4. Frankrijk
  5. Belgiƫ
  6. Verenigde Staten
  7. Canada
  8. Vergelijking
Bijlage 1: Internationale en Europese regelingen
Bijlage 2: Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koekkoek, A., Zoontjens, P., Vlemminx, F., Leenknegt, G.-J., Nouwt, S., Koops, Bert-Jaap, Schooten-van der Meer, H., Bos, R., Fens, D. (medew.), Veld, L. in 't (medew.)
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 12.154

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport
Projectnummer:
EWB/1433
Operationele status:
Alleen publicatie