Complianceprogramma's

Civiel recht en civiel proces / Beroepscode

Complianceprogramma's

Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

Samenvatting

Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het buitenland heeft met complianceregelingen en te beoordelen onder welke voorwaarden deze regelingen in Nederland bij de aanpak van organisatiecriminaliteit van waarde kunnen zijn. Een complianceprogramma wordt gedefinieerd als een weloverwogen ontwikkeld en ge├»mplementeerd (management)systeem dat erop gericht is om onrechtmatig handelen binnen een onderneming tijdig op te sporen en te voorkomen. De opbouw is als volgt. In H. 1 wordt de opzet van het onderzoek besproken. In H. 2 komen drie modellen in de rechtstheorie aan de orde met betrekking tot strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen. Deze worden toegelicht aan de hand van de wet en de jurisprudentie, en toegelicht wordt hoe het daderschap van rechtspersonen in de onderzoekslanden (de VS, Australi├ź, Denemarken en Zuid-Afrika) benaderd wordt. Complianceprogramma's komen aan bod in H. 3; de werking ervan wordt beschreven in de onderzoekslanden. In de VS is dit geregeld in de Federal Sentencing Guidelines; deze komen uitgebreid aan de orde. In H. 4 wordt belicht op welke wijze een effectief complianceprogramma tot stand komt, waarbij alle stappen in het proces worden toegelicht. In H. 5 wordt nagegaan of het gebruik van complianceregelingen in de rechtshandhaving in Nederland een bredere plaats zou kunnen krijgen. Na een korte toelichting op de bestuurlijke en privaatrechtelijke handhaving besluit het hoofdstuk met een verkenning van de gecombineerde handhaving. Het rapport eindigt met samenvatting en conclusies.

Inhoudsopgave

  1. Beschrijving opzet onderzoek en werkwijze
  2. Daderschap van rechtspersonen, drie modellen in theorie en praktijk
  3. Corporate-complianceprogramma's in de praktijk
  4. The science of compliance
  5. Complianceregelingen, tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving
  6. Samenvatting en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wempe, J.F.D.B., Wiering, J.R., Zwieten, M.J.A. van, Gelinck, H.W.J., Schoof, N.A.C.
Organisatie(s):
KPMG Forensic Accounting, Legal Accountability, WODC
Plaats uitgave:
Amstelveen
Uitgever:
KPMG
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.173

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Complianceprogramma's, een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving
Projectnummer:
EWB/1520
Operationele status:
Alleen publicatie