Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

Staats- en bestuursrecht / Wet Mulder

Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

Samenvatting

In het onderzoek staat de mogelijke overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving van de politie naar het wegbeherende bestuur centraal. Doel van het onderzoek was om te inventariseren welke kansen en risico' s een dergelijke overdracht met zich zouden brengen. Daartoe is een ex ante evaluatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij de mogelijke toekomstige situatie in drie varianten is uitgewerkt. Variant A gaat over de bestuurlijke handhaving op het hoofdwegennet, variant B betreft het parkeren in stedelijke gebieden waar een fiscaal nalevingsregime bestaat en variant C betreft de bestuurlijke verkeershandhaving op het overige wegennet. Uit het onderzoek blijkt dat sommige maatregelen ook binnen de bestaande structuur genomen kunnen worden. Dit gaat in het bijzonder op voor het benutten van financiƫle prikkels en het overdragen van parkeerhandhaving (fout parkeren) aan de zogenaamde gefiscaliseerde gemeenten. Voor verdergaande maatregelen ten behoeve van overdracht van handhavingsbevoegdheden aan het bestuur zou een aanpassing van het juridische instrumentarium moeten worden voorbereid.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding Deel I
 2. Context van het onderzoek
 3. Methode van onderzoek
 4. Inleiding Deel II
 5. Bestuurlijke aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving op het hoofdwegennet
 6. Juridische aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving op het hoofdwegennet
 7. Conclusie
 8. Inleiding Deel III
 9. Bestuurljke aspecten van bestuurlijke parkeerhandhaving
 10. Juridische aspecten van bestuurlijke parkeerhandhaving
 11. Conclusie
 12. Inleiding Deel IV
 13. Bestuurlijke aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving op het wegennet
 14. Juridische aspecten van bestuurlijke verkeershandhaving op het wegennet
 15. Conclusie
 16. Samenvatting en conclusie
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Haan-Kamminga, A., Kwakman, E.H.G., Herweijer, M., Otte, M., Rothengatter, J.A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.216

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving
Projectnummer:
EWB/2323
Operationele status:
Afgerond