Verantwoordelijkheid voor de rechtspleging

Staats- en bestuursrecht / Ministeriele verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor de rechtspleging

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van raden voor de rechtspraak in landen van de Europese Unie

Samenvatting

Uit het onderzoek komt naar voren dat er - ideaaltypisch - twee vormen van raden voor de rechtspraak kunnen worden onderscheiden. Zo zijn er raden voor de rechtspraak die slechts primaire functies (benoeming van leden van de rechterlijke macht en het uitoefenen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van leden van de rechterlijke macht) vervullen ter waarborging van de rechterlijke onafhankelijkheid (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en België; door de onderzoekers genoemd 'een raad voor de rechtspraak volgens het Zuid Europese model). Daarnaast zijn er raden te identificeren die, naast de bovengenoemde primaire functies, ook vrij vergaande bevoegdheden kennen op het terrein van het bestuur (toezicht op rechterlijke organisatie, werkvoorraden, doorlooptijden, etc.) en het beheer van de gerechten (huisvesting, automatisering, personeelsbeleid, etc.). De raden voor de rechtspraak in Zweden, Ierland en Denemarken opereren volgens deze werkwijze (door de onderzoekers gekenschetst als raden voor de rechtspraak volgens het Noord Europese model).

Inhoudsopgave

  1. Onderzoek naar raden voor de rechtspraak in Europa
  2. Modellen van raden voor de rechtspraak in de Europese Unie
  3. Zweden (Domstolsverket)
  4. Ierland (Court Service)
  5. Denemarken (Domstolsstryrelsen)
  6. Frankrijk (Conseil supérieur de la magistrature)
  7. Italië (Consiglio Superiore della Magistratura)
  8. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voermans, W., Albers, P.
Organisatie(s):
WODC, Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut
Plaats uitgave:
Den Haag / Tilburg
Uitgever:
Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.063

Bestelinformatie

Adres:
KUB, Schoordijk Instituut
Telefoon:
013 4662739
Fax:
013 4662537
E-mailadres:
Schoordijk.Instituut@kub.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verantwoordelijkheid voor de rechtspleging; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van raden voor de rechtspraak in landen van de Europese Unie
Projectnummer:
EWB/421
Operationele status:
Alleen publicatie