Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen

Een analyse in het kader van de motie Duykers

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen vertonen en hoe de ontwikkeling sedert 1993 is geweest. Uit het onderzoek blijkt dat jeugdigen die geplaatst zijn met een civiele maatregel (OTS'ers) jonger zijn dan de jeugdigen met een strafrechtelijke maatregel (PIJ'ers). PIJ'ers hebben over het algemeen voor plaatsing meer delicten gepleegd; het verschil is het grootst bij gewelds-, vermogens- en vuurwapenmisdrijven. Verder staan de jongeren in dit onderzoek voor meer delicten geregistreerd dan in het onderzoek van Boendermaker uit 1993. De onderzoekers schrijven dit in het bijzonder toe aan de verbeterde HKS-registratie. Ook is het totaal van de problemen die de jongeren hebben, zwaarder dan ten tijde van het onderzoek van Boendermaker. In het algemeen gesproken zijn echter geen grote verschillen gevonden tussen beide groepen geplaatsten. De waardering van de beperkte verschillen bepaalt de eraan te verbinden beleidsgevolgen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Algemene gegevens
  4. HKS-gegevens
  5. Dossieronderzoek
  6. Conclusies en discussie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rietveld, M., Hilhorst, N., Dijk, B. van
Organisatie(s):
Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP-groep), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Van Dijk, Van Soomeren en Partners
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.441

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; een analyse in het kader van de motie Duykers
Projectnummer:
EWB/468498
Operationele status:
Alleen publicatie