Onderzoek naar de organisatiestructuren van de legale en illegale dierenhandel

Civiel recht en civiel proces / Handel

Onderzoek naar de organisatiestructuren van de legale en illegale dierenhandel

Samenvatting

Doel: het onderzoek is bedoeld om een algemeen inzicht te krijgen in de organisatie, de structuren en de werkwijzen van de handel in no-humane primaten. De aandacht zal worden gericht op zowel de aanbod- als de afzetmarkt. Hoofdvraag is: hoe kan de wettige en omwettige handel (en tussenvormen hiervan) in non-humane primaten zo helder mogelijk onderkend worden. Opzet: Literatuur onderzoek en interviews. De volgende vragen worden in dit onderzoek beantwoord: Hoe zit de structuur van de bonafide en malafide dierenhandel in elkaar, inclusief het verstrengelde "grijze circuit"? Hoe zit de afzetmarkt in elkaar? Is het mogelijk een soort structuurschets op te stellen van verschillende typen handelaren en hun organisatie om een beter inzicht te verkrijgen in deze materie? Op welke manier kan het beste een controleerbaar en betrouwbaar netwerk opgezet en opgebouwd worden om de illegale dierenhandel in de toekomst tegen te gaan?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Doel, opzet en methoden van het onderzoek
  2. Historie, wetgeving en handhaving
  3. Van aanbodzijde naar Nederlandse markt
  4. De vraagmarkt in Nederland
  5. Opbouw van en rolverdelingen binnen de Nederlandse distributiemarkt in exotische dieren
  6. De paradoxale relatie tussen bestrijding en illegaliteit in de dierenhandel
  7. Case beschrijvingen
  8. Overeenkomsten en verschillen alsmede verstrengeling met andere vormen van criminaliteit
  9. Dierenhandel en georganiseerde criminaliteit

Samenvatting
Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vinke, C.M.
Organisatie(s):
Rijkuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Rijkuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
1995
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.335

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar de organisatiestructuren van de legale en illegale dierenhandel
Projectnummer:
EWB/488071
Operationele status:
Alleen publicatie