In beeld gebracht

In beeld gebracht

Gebruik, beeld en effecten van de cursus Slachtoffer in Beeld als taakstraf voor minderjarigen

Samenvatting

Het leerproject Slachtoffer in Beeld is een van de leerprojecten die aan jongeren kunnen worden opgelegd als (onderdeel van) taakstraf. De Landelijke Organisatie Slachtofferhulp heeft dit project op verzoek van het Bureau Taakstraffen te Arnhem ontwikkeld. Vanaf 1 juni 1988 is ermee geƫxperimenteerd in de arrondissementen Arnhem, Dordrecht, Leeuwarden en Utrecht. Met ingang van 1 januari 1991 is het landelijk ingevoerd. De doelstelling van het project is jongeren inzicht te bieden in de gevolgen van delicten voor slachtoffers. Het onderzoek naar dit leerproject is aan de hand van de volgende vier hoofdvragen gestructureerd: Op welke wijze is aan Slachtoffers in Beeld gestalte gegeven? In welke mate wordt de cursus toegepast? Wat is de effectiviteit ervan? Hoe ervaren de verschillende betrokken partijen Slachtoffer in Beeld?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  1. Slachtoffer in Beeld als taakstraf
  2. Inhoud en organisatie van Slachtoffer in Beeld
  3. Toepassing van Slachtoffer in Beeld
  4. Effecten van Slachtoffer in Beeld
  5. Perceptie van Slachtoffer in Beeld

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Duipmans, D.
Organisatie(s):
Bureau Duipmans, WODC
Plaats uitgave:
Drachten
Uitgever:
Bureau Duipmans
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.420

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
In beeld gebracht: gebruik, beeld en effecten van de cursus Slachtoffer in Beeld als taakstraf voor minderjarigen
Projectnummer:
EWB/491249
Operationele status:
Alleen publicatie