De wet getuigenbescherming

Veiligheid en preventie / Getuigenbescherming

De wet getuigenbescherming

Een uitzonderlijke regeling

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op de periode van 1 februari 1994 tot medio februari 1996. Het doel van het onderzoek was informatie te verkrijgen omtrent de werking van de wet getuigenbescherming in de praktijk en de frequentie waarmee van de verschillende onderdelen van de wet gebruik wordt gemaakt alsmede omtrent de aard van de zaken waarin de wet wordt gebruikt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De Wet getuigenbescherming en haar geschiedenis
  3. Opzet van het onderzoek
  4. (Beperkt) annonieme getuigen
  5. Bedreigde getuigen
  6. Het antwoord op de onderzoeksvragen
  7. Algemene conclusie en aanbevelingen

Bijlagen
Literatuur
Jurisprudentie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoorn, A.M. van
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Rijksuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.424

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De wet getuigenbescherming; een uitzonderlijke regeling
Projectnummer:
EWB/491433
Operationele status:
Alleen publicatie