Ontwikkelingsrichting Gerechtelijk Laboratorium

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

Ontwikkelingsrichting Gerechtelijk Laboratorium

Samenvatting

De laatste jaren wordt er door het Ministerie van Justitie gestreefd naar kwaliteitsverbetering die leidt tot betere werkprocessen, producten, en een meer efficiënte en effectievere bedrijfsvoering bij de politie, het Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur en het Gerechtelijk Laboratorium. In dit kader past dit rapport, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de ontwikkelingsrichting van het Gerechtelijk Laboratorium. In het onderzoek staan de begrippen effectiviteit, klantgerichtheid en efficiëntie vanuit de optiek van de 'klanten' van het Gerechtelijk Laboratorium centraal.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Het Gerechtelijk Laboratorium en kwaliteitsverbetering van zijn produkten
  2. Effectiviteit: de rol van de produkten van het Gerechtelijk Laboratorium in de waarheidsvinding
  3. Klantgerichtheid: de eisen van de klanten aan de produkten en structurele terugkoppeling
  4. Efficiëntie: optimale benutting van de onderzoek-infrastructuur forensische expertise
  5. Samenvatting en conclusies
  6. De ontwikkelingsrichting van het Gerechtelijk Laboratorium: aanbevelingen

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beijers, W.M.E.H., Gorter, K.A., Nieborg, S.M.A., Rijkschroeff, R.A.L., Savornin Lohman, J. de, Winants, B.A.C., Huntjens, K.M.N. (medewerker), Verkuyl, E.C.A. (medewerker)
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
1996
ISBN:
907197345X
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.605

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkelingsrichting Gerechtelijk Laboratorium
Projectnummer:
EWB/497628
Operationele status:
Alleen publicatie