Faillissementen en selectief ontslag

Civiel recht en civiel proces / Ontslag

Faillissementen en selectief ontslag

Een onderzoek naar 'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet

Samenvatting

In het onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende vragen: Hoe vaak komt 'oneigenlijk gebruik' van het faillissement, dat wil dus zeggen met de overwegende bedoeling om dienstverbanden te beƫindigen, voor? In hoeverre is het een 'bepaald' deel van het personeel (in termen van leeftijd, sexe en ziekteverzuim) dat na faillissement zonder werk achterblijft? Ter beantwoording van deze vragen, die in hoofdstuk 2 van het rapport nader zijn uitgewerkt, zijn 286 faillissementsdossiers onderzocht en is gebruik gemaakt van data van de uitvoeringsinstanties sociale zekerheid die betrekking hadden op door faillissementen getroffen werknemers.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Doel- en probleemstelling en methode van onderzoek
  3. Verkoop na faillissement en 'doorstarten': resultaten van het dossieronderzoek
  4. Een typologie van faillissementen
  5. De positie van werknemers na faillissement
  6. Conclusie

Bijlagen
Methodische verantwoording
Formulier dossieronderzoek

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knegt, R. (red.), Beltzer, R.M., Mudde, E.C
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Hugo Sinzheimer Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Hugo Sinzheimer Instituut
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.577

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Faillissementen en selectief ontslag; een onderzoek naar 'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet
Projectnummer:
EWB/504622
Operationele status:
Alleen publicatie