Richtlijnen doorgelicht

Richtlijnen doorgelicht

Verslag van een onderzoek naar de doorwerking van niet-strafvorderlijke richtlijnen bij het Openbaar Ministerie

Samenvatting

Dit eindrapport vormt de (verkorte) neerslag van een opdracht, die medio september 1995 door de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Justitie werd verstrekt aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de factoren die bepalend zijn voor de doorwerking van niet-strafvorderlijke richtlijnen bij het Openbaar Ministerie. De volgende richtlijnen zijn in dit onderzoek bekeken: Richtlijn heenzendingen; Richtlijn voor het doen van aangifte of het opmaken van proces-verbaal ter zake van fraude met sociale uitkeringen; Richtlijn aandachtspunten handhaving auteurswet; Richtlijn wet op de identificatieplicht; Richtlijn voor het beleid van het OM inzake conservatoir beslag; Richtlijn informatieverstrekking en voorlichting door de politie en het OM aan de media in en over strafzaken.

Inhoudsopgave

Verantwoording

  1. Inleiding
  2. Methodologische verantwoording
  3. Analyse
  4. Conclusies
  5. Aanbevelingen

Geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oelen, U.H., Herweijer, M.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversitiet Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.917

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Richtlijnen doorgelicht
Projectnummer:
EWB/505143
Operationele status:
Alleen publicatie