Het overlegmodel in de asielprocedure

Migratie en integratie / Asielzoekerscentrum

Het overlegmodel in de asielprocedure

Een onderzoek naar de werking van het overlegmodel in het aanmeldcentrum Schiphol en de onderzoeks- en opvangcentra Oisterwijk en Schalkhaar

Samenvatting

In de hoofdstukken 2 t/m 4 staat de werkwijze in het aanmeldcentrum Schiphol centraal. Daarna wordt in de hoofdstukken 5 t/m 8 ingegaan op de experimentele centra Oisterwijk en Schalkhaar. In het onderzoek staat de vraag centraal welke invloed het overlegmodel heeft op: verhouding tussen de voornaamste participanten in de besluitvoerming; de kwaliteit van de besluitvorming; de snelheid van de procedure; het gebruik van rechtsmiddelen. Zijdelings wordt nagegaan of het overlegmodel ook op andere gebieden veranderingen heeft gebracht. De methoden van dataverzameling worden in bijlage I toegelicht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Tabellen

  1. Inleiding
  2. Het aanmeldcentrum
  3. Asielzoekers in de AC-procedure
  4. Het overlegmodel op Schiphol
  5. De experimenten Oisterwijk en Schalkhaar
  6. Van 'vijandbeeld' naar 'overlegmodel'
  7. Kwaliteit van de besluitvorming in de experimenten
  8. Experiment en routine
  9. Samenvatting en conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Doornbos, N., Sellies, J.P.P.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - Instituut voor Rechtssociologie, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Katholieke Univesiteit Nijmegen - Instituut voor Rechtssociologie
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.933

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het overlegmodel in de asielprocedure
Projectnummer:
EWB/509364
Operationele status:
Alleen publicatie