Een vergelijking van confrontatiemethoden: Oslo, video en foto's

Een vergelijking van confrontatiemethoden: Oslo, video en foto's

Samenvatting

Er is een experiment uitgevoerd waarin de effectiviteit van drie confrontatiemethoden (statische confrontatie in persoon (Osloconfrontatie), videoconfrontatie en fotoconfrontatie) werd vergeleken. Proefpersonen waren getuige van een geënsceneerde gebeurtenis en moesten later de betrokken persoon met behulp van één van de methoden identificeren. Uit de resultaten bleek dat de "dader" met alle methoden even vaak correct werd geïdentificeerd. In de selecties waarin hij niet aanwezig was, werd bij de video- en fotoconfrontatie vaker iemand onterecht aangewezen dan bij de Osloconfrontatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Introductie
  2. Voor- en nadelen confrontatievormen
  3. Betrouwbaarheid en effectiviteit confrontatievormen
  4. Vraagstelling experimenten
  5. Methode
  6. Resultaten
  7. Discussie
  8. Aanbevelingen

Referenties
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kerstholt, J.H., Amelsvoort, A.G. van
Organisatie(s):
TNO Technische Menskunde, Rechercheschool Zutphen, WODC
Plaats uitgave:
Soesterberg
Uitgever:
TNO Technische Menskunde
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.145

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een vergelijking van confrontatiemethoden: Oslo, video en foto's
Projectnummer:
EWB/514794
Operationele status:
Alleen publicatie