Incassoprocedures

Incassoprocedures

Opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen

Samenvatting

De studie valt uiteen in twee delen. In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse incassoprocedures een beschrijving van de huidige procedures voor de inning van geldvorderingen wordt gegeven. In dit deel van het onderzoek valt ook de rechtsvergelijkende beschrijving van het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren, de Belgische summiere rechtspleging om betaling te bevelen en de Franse injonction de payer en het référé-provision. In de tweede plaats bevat de studie een empirische dimensie, waarin de toepassing van de gerechtelijke procedures en de buitengerechtelijke incasso in Nederland onderzocht worden. Het onderzoek wordt afgesloten met de beantwoording van de vraag of in Nederland de wenselijkheid bestaat voor een incassoprocedure en zo ja, hoe een dergelijke procedure zou moeten worden ingericht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

 1. Inleiding
 2. Procedures inzake incassovorderingen in Nederland
 3. Buitengerechtelijke incasso
 4. Empirisch onderzoek van de gerechtelijke procedures inzake geldvorderingen
 5. Rechtsvergelijkend onderzoek
 6. Het Duitse Mahnverfahren
 7. Het Oostenrijkse Mahnverfahren
 8. De Franse injonction de payer en het réferé-provision
 9. De Belgische summiere rechtspleging om betaling te bevelen
 10. Onderlinge vergelijking van het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren, de Franse injonction de payer en de Belgische summiere rechtspleging om betaling te bevelen
 11. Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure

Samenvatting (Duits en Engels)
Literatuurlijst
Trefwoordenregister
Bijlagen
Currriculum vitae

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Freudenthal, M.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Utrecht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Kluwer
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Dissertatie
Signatuur:
Na 1361

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Incassoprocedures
Projectnummer:
EWB/516303
Operationele status:
Alleen publicatie