De chirurg in de medische tuchtrechtspraak 1986-1995

Civiel recht en civiel proces / Beroepscode

De chirurg in de medische tuchtrechtspraak 1986-1995

Een onderzoek van de gepubliceerde en ongepubliceerde medische tuchtrechtspraak

Samenvatting

Doel van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is nagaan welke professionele normen op het terrein van de chirurgie kunnen worden ontleend aan de gepubliceerde en ongepubliceerde tuchtrechtelijke uitspraken. Evenals in de onderzoeken over anesthesiologen en gynaecologen worden daartoe alle beslissingen van de medisch tuchtrechter beschreven. Het onderzoek strekt zich uit over de periode 1986-1995. Het aantal beslissingen van de medisch tuchtrechter over chirurgen bedraagt in die periode 528.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

  1. Medisch-technisch handelen
  2. Patiƫntrechtelijke aspecten
  3. Organisatorische aspecten
  4. Restgroep

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heineman, M.E.F., Hubben, J.H., Bakker, D.J. (medew.)
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid -Sectie gezondheidsrecht, WODC
Plaats uitgave:
Lelystad
Uitgever:
Koninklijke Vermande
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1186

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De chirurg in de medische tuchtrechtspraak 1986-1995; een onderzoek van de gepubliceerde en ongepubliceerde medische tuchtrechtspraak
Projectnummer:
EWB/517794
Operationele status:
Alleen publicatie