Evaluatie besturingsmodel rechtsbijstand

Civiel recht en civiel proces / Stichting rechtsbijstand

Evaluatie besturingsmodel rechtsbijstand

Samenvatting

Het onderzoek naar aanleiding van de modernisering van de bestuurlijke organisatie, waarvan hier verslag wordt gedaan, richt zich meer in het bijzonder op het model dat de wetgever voor ogen had bij de besturing van het nieuwe stelsel. De uitgangspunten van dit model zijn verwoord in de in 1993 gepubliceerde Besturingsvisie Rechtsbijstand. In deze Besturingsvisie omschrijft het departement op welke mechanismen de besturing zal zijn gebaseerd en tevens wat de hoofdlijnen zijn van het gekozen besturingsmodel (d.i. het samenstel van sturingsinstrumenten). In dit onderzoek wordt in de eerste plaats nagegaan in hoeverre het ontworpen besturingsmodel feitelijk is ingevoerd in de periode 1994-1996. Vervolgens komt de doeltreffendheid van het model aan de orde wanneer de vraag beantwoord wordt of het model ertoe leidt dat de doelen van de wet realiteit worden ('objectief' en 'subjectief', in de ogen van de betrokkenen.)

Inhoudsopgave

  1. Introductie, vraagstelling en opzet van het onderzoek
  2. Implementatie
  3. Opvattingen over het besturingsmodel en zijn effecten
  4. Kaders
  5. Conclusies

Literatuurverwijzingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bulder, A., Wal, A. van der, Leeuw, F.L., Flap, H.D.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht, Vakgroep Sociologie, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Vakgroep Sociologie
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.219

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie besturingsmodel rechtsbijstand
Projectnummer:
EWB/517941
Operationele status:
Alleen publicatie