Evaluatie Politiewet 1993

Evaluatie Politiewet 1993

Een breedte-onderzoek

Samenvatting

De opbouw van dit verslag is als volgt: In hoofdstuk 2 staan de vraagstelling en de opzet van het breedte-onderzoek beschreven. De formele inrichting van bestuur en beheer van politieregio's is het onderwerp van hoofdstuk 3. De volgende drie hoofdstukken hebben ieder betrekking op drie centrale waarden - de zogenaamde drie D's - van de Politiewet 1993. Achtereenvolgens komen bestuurlijke DAADKRACHT (hoofdstuk 4), DEMOCRATISCHE en lokaal-bestuurlijke inbedding (hoofdstuk 5) en DUALISME in beheer (hoofdstuk 6) in beeld. In hoofdstuk 7 volgen de belangrijkste conclusies van het breedte-onderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide

  1. Inleiding
  2. Vraagstelling en opzet van het onderzoek
  3. Formele inrichting van bestuur en beheer
  4. Bestuurlijke daadkracht
  5. Democratische en lokaal-bestuurlijke inbedding
  6. Dualisme en beheer
  7. Conclusies

Literatuur
Bijlagen
Noten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gunther Moor, L., Bakker, I., Brummelkamp, G.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen (ITS)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
VUGA
Jaar van uitgave:
1998
ISBN:
90-5749-157-5
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1577

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Politiewet 1993; een breedte-onderzoek
Projectnummer:
EWB/530261
Operationele status:
Alleen publicatie