Netiquette of Wetiquette

Netiquette of Wetiquette

Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Samenvatting

Met het onderhavige rapport is beoogd het project "Uitgangspunten voor regulering op de elektronische snelweg" van het Ministerie van Justitie te plaatsen in een internationale en landenvergelijkende context, door na te gaan in hoeverre de Nederlandse manier van denken overeenkomsten en verschillen vertoont met de denktrant in een aantal andere, toonaangevende westerse landen alsmede welke ontwikkelingen uit het buitenland op Nederland afkomen. Aan de hand van de bestudering van de relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving is bekeken hoe de diverse juridische vraagstukken rondom de elektronische snelweg in deze landen worden gedefinieerd. Gegeven de door het Ministerie van Justitie geformuleerde projectdefinitie wordt de situatie in de genoemde landen besproken aan de hand van de volgende vijf thema's: internationalisering en jurisdictie; privacy; betrouwbaarheid; toegankelijkheid; en rechtshandhaving. Bij dit laatstgenoemde thema komen de volgende onderwerpen aan de orde: encryptie, aftappen en auteursrecht.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding: achtergronden en beleidsdocumenten
  2. Internationalisering en jurisdictie
  3. Privacy
  4. Betrouwbaarheid
  5. Toegankelijkheid
  6. (Strafrechtelijke) handhaving
  7. Visie op regulering: afsluitende opmerkingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hof, S. van der, Koops, B.-J., Kralingen, R. van, Prins, C., Schreuders, E.
Organisatie(s):
WODC, Katholieke Universiteit Brabant - Centrum voor recht, bestuur en informatie
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholieke Universiteit Brabant - Centrum voor recht, bestuur en informatie
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.509

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Netiquette of Wetiquette; zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
Projectnummer:
EWB/530444
Operationele status:
Alleen publicatie