Verkenning drugsbeleid in Nederland

Wetgeving en beleid / Legalisatie

Verkenning drugsbeleid in Nederland

Feiten, opinies en scenario's

Samenvatting

Deze verkenning heeft tot doel inzicht te verschaffen in:

 1. de omvang van het drugsgebruik, het aantal drugsverslaafden. de door hen gepleegde criminaliteit en de door hen veroorzaakte overlast
 2. de omvang en de effectiviteit van het zorgaanbod, de preventieactiviteiten en de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de overlast en criminaliteit
 3. de huidige en te verwachten maatschappelijke kosten van drugsgebruik
 4. het identificeren van omgevingsfactoren en autonome ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de drugsproblematiek in de toekomst.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Drugs en verslaving; een historische en theoretische beschouwing
 3. Het drugsbeleid in Nederland
 4. Gebruik en gebruikers
 5. Gezondheid, ziekte en sterfte
 6. Hulpverlening en preventie
 7. Criminaliteit en overlast
 8. Publieke opinies
 9. Scenario's
 10. Nabeschouwing

Literatuuropgave
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schnabel, P. (voorz.), Schreuder, R.F. (red.), Broex, V.M.F. (red.)
Organisatie(s):
Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG), WODC
Plaats uitgave:
Maarssen
Uitgever:
Ellsevier/De Tijdstroom
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.658

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning drugsbeleid in Nederland
Projectnummer:
EWB/535783
Operationele status:
Alleen publicatie