Effectiviteit van de sorteerproef

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

Effectiviteit van de sorteerproef

Samenvatting

Voor het onderhavige onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef zijn - voorzover na te gaan - vrijwel alle tijdens de periode 1 september 1994 tot 1 september 1995 uitgevoerde sorteerproeven getraceerd en nader geanalyseerd, door middel van een uitgebreid onderzoek van de dossiers van de desbetreffende strafzaken. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met speurhondgeleiders "menselijke geur", hoofden van technische afdelingen, officieren van justitie en leden van de zittende magistratuur. Uit de interviews blijkt dat het resultaat van de sorteerproef een tweeledige functie vervult. Enerzijds als opsporingsmiddel, anderzijds als beoogd bewijsmiddel. Doordat verschillende gedacht wordt over de betrouwbaarheid van de sorteerproef, heeft hij als opsporingsmiddel een duidelijker functie dan als bewijsmiddel.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De opzet van het onderzoek
  3. De kwantitatieve gegevensverzameling
  4. De interviews
  5. Antwoorden op de onderzoeksvragen
  6. Conclusies en aanbevelingen

Aanbevelingen
Bijlagen
Bronnen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Westen - Baptist, E.I.M. van der, Geel, G.Th. van (medew.), Heerema, R. (medew.), Toornvliet, L.G. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Seminarium voor Bewijsrecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Seminarium voor Bewijsrecht
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.836

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit van de sorteerproef
Projectnummer:
EWB/541297
Operationele status:
Alleen publicatie