Notities over straftoemeting en een databank

Strafrecht en strafproces / Onafhankelijkheid

Notities over straftoemeting en een databank

Samenvatting

Deze notities horen bij het IvS-project, een onderzoek naar de mogelijkheden van Informatievoorziening voor Straftoemeting. Aangenomen dat er grote verschillen bestaan bij vergelijkbare gevallen in straftoemeting, wordt geconcludeerd dat een databank een effectief instrument kan zijn voor de ondersteuning bij de straftoemeting. Aan de orde komen: context, conclusies en aanbevelingen; begrippen, regels en straffen; onafhankelijkheid en verantwoording.

Inhoudsopgave

Verantwoording

Deel I - context, conclusies en aanbevelingen

 1. Context
 2. Conclusies en aanbevelingen

Deel II - Begrippen, regels en straffen

 1. Inleiding
 2. Begrippen
 3. Regels
 4. Straffen
 5. Toepassing
 6. Conclusies en aanbevelingen

Deel III

 1. Inleiding
 2. Organisatie en taken
 3. Actoren
 4. Informatievoorziening voor straftoemeting
 5. Analyse
 6. Conclusies

Geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schmidt, A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Recht en Informatica, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Rijksuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Recht en Informatica
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.833

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
N
Projectnummer:
EWB/541308
Operationele status:
Alleen publicatie