Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Deelrapportage 3: Het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk

Samenvatting

Dit deelonderzoek betreft het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk. In het onderzoek is gebruik gemaakt van drie bronnen: dossieronderzoek bij de politie en het Openbaar Ministerie, interviews met actoren in de strafrechtketen (politie, parketmedewerkers, officieren van justitie, rechters en rechter-commissarissen) en observaties van het aangifteproces. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de gang van zaken ten aanzien van het klachtvereiste in de praktijk. Hier wordt de gang van zaken bij de politie besproken als er sprake is van een klachtdelict. Ook wordt in dit hoofdstuk het oordeel van diverse actoren in de strafrechtketen over de functie en de betekenis van het klachtvereiste gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden ter illustratie van het functioneren van het klachtvereiste in het algemeen een aantal casussen besproken. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het functioneren van het klachtvereiste aan de hand van een vijftal casussen waarin pedoseksuele relaties een rol spelen. In hoofdstuk 5 wordt het klachtvereiste besproken aan de hand van een aantal jeugdprostitutiezaken.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. De aanpak van het deelproject
  2. Klacht doen en verder: de gang van zaken in de praktijk
  3. Het functioneren van het klachtvereiste: een aantal casussen
  4. Het klachtvereiste en pedoseksuele relaties
  5. Het klachtvereiste in prostitutiezaken
  6. Samenvatting en conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Savornin Lohman, J. de, Beijers, W.M.E.H., Gelder, C.P.van, Goderie, M.J.H., Nieborg, S.M.A., Rijkschroeff, R.A.L., Verkuyl, E.C.A.
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
1998
ISBN:
9071973964
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.880b

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving
Projectnummer:
EWB/545984
Operationele status:
Alleen publicatie