Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

Civiel recht en civiel proces / Econometrie

Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een toetsing van de betrouwbaarheid van het SCP-model gevangeniswezen en taalcstraffen meerderjarigen; in de verdere tekst te benoemen als JUKEBOX 1 model (JUKE - staat voor JUstitie-KEten; BOX 1 slaat op het feit dat het het eerste model is in een serie). Het onderzoek spitst zich toe op de hoofdvraag: wat is (retrospectief) de voorspelkracht van het JUKEBOX 1 model?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Herschatten JUKEBOX 1: 1956-1995
  3. Schatten testvergelijking JUKEBOX 1: 1956-1990
  4. Voorspelkracht JUKEBOX 1
  5. Voorspelkracht Tijdsreeksmodel: 1956-1990
  6. Conclusies en aanbevelingen

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Theeuwes, J.J.M., Winter, J.M. de
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO)
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.994

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'
Projectnummer:
EWB/547596
Operationele status:
Alleen publicatie