Knelpunten in de productwetgeving

Wetgeving en beleid / Metrologiewet

Knelpunten in de productwetgeving

Samenvatting

Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De onderzochte wetten zijn: de Wet Gevaarlijke Werktuigen, de Stoomwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet, de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS), de Wet Energiebesparing Toestellen (WET) en de IJkwet.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De productwetten en knelpunten
  3. Knelpunten aan de hand van case-beschrijvingen
  4. Evaluatie van de knelpunten
  5. Oplossingsrichtingen

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Bureau Bartels, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht/Assen
Uitgever:
Bureau Bartels
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.498

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Knelpunten in de productwetgeving
Projectnummer:
EWB/550197
Operationele status:
Alleen publicatie