Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving

Wetgeving en beleid / Metrologiewet

Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving

Samenvatting

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de systematiek van de productwetgeving in andere landen en naar de wijze waarop in landen binnen Europa de EG-regelgeving met betrekking tot producten wordt geïmplementeerd.
In geografische zin is gekozen voor de volgende Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie (m.n. Engeland), Italie, Zweden. Daarnaast is, vanwege de vergaande en goed ontwildcelde productwetgeving, ook onderzoek gedaan naar de relevante wetgevingssituatie in California.
De volgende wetgevingsterreinen komen in deze rechtsvergelijking aan de orde:
- Stoomwet
- Wet op de gevaarlijke werktuigen
- Wet energiebesparende toestellen
- IJkwet
- Arbeidsomstandighedenwet
- Warenwet
- Wet milieugevaarlijke stoffen

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. EG-regelgeving
  3. Landenoverzicht

Samenvatting
Post scriptum
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tromm, J.J.M.
Organisatie(s):
T.M.C. Asser Instituut, Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
T.M.C. Asser Instituut
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.454

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving
Projectnummer:
EWB/8112
Operationele status:
Alleen publicatie