Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Wetgeving en beleid / Deregulering

Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Samenvatting

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de MDW-operatie haar vierde tranche in. De beleving van allerlei knelpunten door burgers en bedrijven zal wederom een basis vormen voor de selectie van nieuwe thema's in de MDW-operatie. Om inzicht te verkrijgen in zulke knelpunten is een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder burgers en bedrijven.
De probleemstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd:
Het inventariseren van knelpunten die burgers en bednjven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten en het functioneren van het overheidsapparaat.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Een eerste verkenning van klachten
  3. Knelpunten van consumenten
  4. Knelpunten van werknemers
  5. Knelpunten van ondernemers
  6. Knelpunten van werkgevers
  7. Conclusies

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Bureau Bartels, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Bureau Bartels
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.443

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Knelpunten in marktwerking en regelgeving
Projectnummer:
EWB/8114
Operationele status:
Alleen publicatie