Handhaving Leerplichtwet 1969

Staats- en bestuursrecht / Leerplicht

Handhaving Leerplichtwet 1969

Samenvatting

Dit onderzoek is verricht voor de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving (Commissie Michiels). Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het juridisch systeem van de Leerplichtwet. Hoofdstuk 3 geeft de belangrijkste resultaten uit een literatuuronderzoek, gevoerde gesprekken met deskundigen en met name relevante gegevens uit recent verricht empirisch onderzoek. Hoofdstuk 4 is gewijd aan een beschrijving van zes cases. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

  1. Achtergrond, opzet en uitvoering van het onderzoek
  2. Beschrijving van de huidige middelen tot handhaving van de Leerplichtwet 1969
  3. Wat is bekend over verzuim en handhaving van de leerplicht?
  4. Handhaving Leerplichtwet 1969: case-studies
  5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Literatuurlijst
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laemers, M., Vermeulen, B., Kuijk, J. van, Kessel, N. van
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Katholieke Universiteit Nijmegen - Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.051

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving Leerplichtwet 1969
Projectnummer:
EWB/876
Operationele status:
Alleen publicatie