Expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk'

Expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk'

Verslag van de besloten expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk', op 6 juni 2000 in het Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP in Den Haag

Samenvatting

Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden. In Nederland leven verscheidene bevolkingsgroepen uit Afrikaanse landen, bijvoorbeeld Somaliƫ, waar vrouwenbesnijdenis wordt gepraktiseerd. Het is niet bekend op welke schaal in Nederland woonachtige vrouwen en meisjes worden besneden. Als gevolg van vragen in de Tweede Kamer is besloten een expertmeeting te organiseren. De bedoeling was tot een gezamenlijke schatting van de omvang van dit verschijnsel te komen en aanbevelingen te doen voor effectieve methoden om genitale verminking van meisjes en vrouwen in Nederland te voorkomen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Samenvatting en conclusies
  3. Omvang van de problematiek
  4. Knelpunten in de voorlichting
  5. Knelpunten in de hulpverlening
  6. De rol van de overheid

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rondeel, F.
Organisatie(s):
Ministerie van BZK, Ministerie van VWS, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Signatuur:
Ra 12.489

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk'; verslag van de besloten expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk', op 6 juni 2000 in het Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP in Den Haag
Onderzoeker(s):
Rondeel, F.
Projectnummer:
99.156
Operationele status:
Alleen publicatie