Fraude en misbruik bij faillissement

Fraude en misbruik bij faillissement

Een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de omvang en aard van faillissementsfraude, de wijze waarop fraude en misbruik door diverse instanties worden bestreden en na te gaan welke knelpunten en punten van verbetering er mogelijk zijn in het beleid ter bestrijding van faillissementsfraude.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Faillissementen en faillissementsfraude: literatuur, indicatoren en juridische regeling
  3. Het faillissementenbestand
  4. Faillissementsfraude, misbruik, onbehoorlijk bestuur: aard en omvang
  5. Tussenbalans: onderschatting?
  6. De positie van curatoren
  7. De positie van andere partijen
Samenvatting en conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knegt, R., Beukelman, A.M., Popma, J.R., Willigenburg, P. van, Zaal, I.
Organisatie(s):
WODC, Hugo Sinzheimer Instituut
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.299

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Faillissementsfraude
Onderzoeker(s):
Knegt, R.
Projectnummer:
1199
Operationele status:
Afgerond