Marktwerking in het forensisch onderzoek

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

Marktwerking in het forensisch onderzoek

een veldverkenning

Samenvatting

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak. Politie, OM en rechtspraak kunnen als opdrachtgevers vrijelijk beschikken over de capaciteit van het NFI, tot het maximum is bereikt.
De doelstelling van dit onderzoek is in kaart te brengen hoe het landschap van het forensisch onderzoek in Nederland er op dit moment uitziet en hoe het veld - politie, justitie, aanbieders van forensisch onderzoek, en wetenschappers op dit terrein - aankijkt tegen marktwerking op dit gebied. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende vraagstelling die centraal staat in het onderzoek: kunnen particuliere en universitaire of HBO-instituten een rol spelen bij het forensisch-technisch onderzoek in Nederland, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergronden
  3. Organisatie
  4. De huidige borging van het forensisch onderzoek
  5. Veldverkenning: argumenten en meningen over marktwerking in het forensisch onderzoek
  6. Verbreding van het perspectief: de publiek-private veiligheidsmarkt
  7. Conclusie en scenario's
Literatuur
Executive summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koops, B.-J., Leukfeldt, R., Hoogenboom, B., Stol, W.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg, Institute for Law, Technology, and Society, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg, Institute for Law, Technology, and Society
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Forensisch onderzoek in de markt
Projectnummer:
1860
Operationele status:
Afgerond