Minderjarigen als procespartij?

Minderjarigen als procespartij?

Een onderzoek naar de bijzondere curator en een formele rechtsingang voor minderjarigen

Samenvatting

Minderjarigen hebben in Nederland alleen in het bestuursrecht een zelfstandige toegang tot de rechter (art 8:21 Awb). In het burgerlijk recht worden minderjarigen door hun ouder of voogd vertegenwoordigd en in bepaalde gevallen kan de kantonrechter een bijzondere curator benoemen om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen. Minderjarigen van 12 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om zelfstandig de kinderrechter opheffing van de ondertoezichtstelling of de beëindiging van de uithuisplaatsing te verzoeken. Minderjarigen kunnen ook aan de rechtbank vragen een omgangsregeling vast te stellen. Dit betreft de zogenaamde informele rechtsingang. Van de mogelijkheid tot het benoemen van een bijzondere curator wordt in slechts enkele gevallen (19 maal in drie jaar, gemeten in vier arrondissementen) gebruik gemaakt. Het gaat dan in het bijzonder om het verdelen van een nalatenschap waarbij de minderjarige erfgenaam is.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Steketee, M.J., Overgaag, A.M., Lünnemann, K.D.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2003
ISBN:
9058301125
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.865

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Formele rechtsingang minderjarigen
Projectnummer:
02.011
Operationele status:
Afgerond