Gebruik en effecten van NL-Alert

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Gebruik en effecten van NL-Alert

Samenvatting

NL-Alert is een nieuw alarmmiddel van de overheid om mensen in de directe omgeving van een (dreigende) ramp of noodsituatie te waarschuwen en te informeren via de mobiele telefoon. Bij een crisis of dreiging ontvangt men een bericht dat informatie bevat over wat er aan de hand is.
Dit onderzoek betreft een evaluatie van NL-Alert in het kader van een daadwerkelijke inzet bij een noodsituatie, waarbij wordt nagegaan hoe burgers verder geactiveerd kunnen worden om hun toestel correct in te stellen. Het is de eerste en enige grootschalige analyse van NL-Alert, bij de inzet naar aanleiding van feitelijke incidenten, waarbij de resultaten van publieksonderzoek en onderzoek bij bestuurlijk/operationeel verantwoordelijken met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord
Leeswijzer

  1. Inleiding
  2. Theoretisch en meetkader van deze studie
  3. Resultaten Publieksonderzoek (3 metingen)
  4. Resultaten Inzetmeting Publiek (3 metingen)
  5. Resultaten Inzetmeting Bestuurlijk/Operationeel (3 metingen)
  6. Conclusie & Discussie
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gutteling, J.M., Kerstholt, J., Terpstra, T., As, N. van
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen , TNO - afdeling Human Behavior and Organisational Innovations, HKV lijn in water, VDMMP - Focus op veiligheid, cluster beleid en onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gebruik en effecten NL-Alert: vervolgonderzoek
Projectnummer:
2215
Operationele status:
Afgerond