Internationale verkenning gedwongen huwelijken

Internationale verkenning gedwongen huwelijken

een literatuur- en bronnenonderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Samenvatting

Eén van de uitingsvormen van eergerelateerd geweld is uithuwelijking, waarmee onder andere het uithuwelijken van de eerschender (al dan niet na schaking of verkrachting) wordt bedoeld. Er is dan sprake van gedwongen huwelijk. Het ontlopen van gedwongen huwelijk kan een aanleiding zijn voor eergerelateerd geweld. Dit onderzoek richt zich op de vraag, wat bekend is over het beleid en de debatten ten aanzien van gedwongen huwelijken in België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
Dit onderzoeksproject voorziet in de toezegging van de Minister in de Tweede Kamer (Algemeen Overleg, 8 februari 2007) dat er een onderzoek zou worden geïnitieerd naar de wijze waarop enkele Europese landen gedwongen huwelijk strafbaar stellen.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Voorwoord
Inleiding

  1. Definities van gedwongen huwelijk
  2. Wetgeving en beleid met betrekking tot gedwongen huwelijken
  3. Het gebrek aan cijfers
  4. Debatten over gedwongen huwelijken
  5. Conclusie
Samenvatting
Bibliografie
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ratia, E., Walter, A.
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Sectie Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit, Culturele antropologie/Rechtssociologie
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Instituut Rechtssociologie
Telefoon:
024-3612087

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gedwongen huwelijk in het buitenland; literatuurverkenning
Projectnummer:
1740
Operationele status:
Afgerond