Geschilbeslechtingsdelta 2009

Civiel recht en civiel proces / Consumentenrecht

Geschilbeslechtingsdelta 2009

over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om opnieuw een totaaloverzicht te bieden van de mate waarin burgers te maken hebben met (potentieel) juridische problemen en van de wegen die zij bewandelen om die problemen op te lossen. Tevens dienen problemen en acties van de gemiddelde Nederlander vergeleken te worden met die van niet-westerse allochtonen en sociaal kwetsbaren.
De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:

 1. In welke mate komen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voor onder de bevolking?
 2. In welke mate worden bepaalde gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke oplossingsstrategieën aangewend en welke omstandigheden beïnvloeden deze keuze?
 3. Wat zijn de resultaten van de gevolgde oplossingsrichtingen en hoe verhouden deze zich tot de doelen van de rechtzoekende?
 4. In hoeverre hebben burgers vertrouwen in het functioneren van juridische voorzieningen?
 5. In hoeverre zijn er ten aanzien van het optreden en de afhandeling van (potentieel) juridische problemen veranderingen opgetreden in vergelijking met de meting in 2003?
 6. Welke verschillen bestaan er ten aanzien van het optreden en de afhandeling van (potentieel) juridische problemen tussen enerzijds de gemiddelde Nederlandse burger met internetaansluiting en anderzijds niet-westerse allochtonen en sociaal kwetsbaren?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Opzet van het onderzoek
 2. Het landschap van juridische problemen
 3. Oplossingsstrategieën I: de aanloop
 4. Oplossingsstrategieën II: de afloop
 5. Doelen en resultaten
 6. Waardering van juridische voorzieningen
 7. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlage 2 Paths to Justice-studies
Bijlage 3 Tabellen bij hoofdstuk 2
Bijlage 4 Tabellen bij hoofdstuk 3
Bijlage 5 Tabellen bij hoofdstuk 4
Bijlage 6 Multivariate analyse

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Velthoven, B.C.J. van, Klein Haarhuis, C.M.
Organisatie(s):
WODC, TNS NIPO
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8974-261-2
Reeks:
Onderzoek en beleid 283
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschilbeslechtingsdelta 2008 burgers
Onderzoeker(s):
Klein Haarhuis, C.M.
Projectnummer:
1645
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie