Geschilbeslechtingsdelta 2003

Geschilbeslechtingsdelta 2003

Samenvatting

Uit het onderzoek blijkt dat (potentieel) juridische problemen alom aanwezig zijn in het dagelijks leven. Mensen lossen veel van die problemen zelf op. Lang niet altijd wordt een beroep gedaan op rechtshulp en slechts een relatief klein gedeelte van de problemen wordt voorgelegd aan een gerechtelijke instantie. Ook het aandeel van alternatieve geschilbeslechtingsmethoden (bindend advies, mediation) is beperkt. Het onderzoek bevat geen aanwijzingen dat het aanbod van rechtshulp in zijn algemeenheid tekortschiet of dat de kwaliteit daarvan ontoereikend is. Er is een zeer breed scala aan adviserende en hulpverlenende instanties waarvan burgers gebruik maken en burgers zijn overwegend tevreden over de geboden diensten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Opzet van het onderzoek
  2. Geschillen en opIossingsstrategieën
  3. Het landschap van juridische problemen
  4. Oplossingstrategieën I - de aanloop
  5. Oplossingstrategieën II - de afloop
  6. Doelen, kosten, resultaten
  7. Waardering van juridische voorzieningen
  8. Conclusie en discussie
Summary
Literatuur

Bijlagen
1. Begeleidingscommissie
2. Tabellen bij hoofdstuk 3
3. Tabellen bij hoofdstuk 4
4. Tabellen bij hoofdstuk 5
5. Multivariate analyses
Vragenlijsten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Velthoven, B. van, Voert, M. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2004
ISBN:
9054544767
Reeks:
Onderzoek en beleid 219
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.028

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschilbeslechtingsdelta
Onderzoeker(s):
Velthoven, B. van
Projectnummer:
02.013
Operationele status:
Afgerond